Reklamacje i zwroty w sklepie internetowym

1. Zwrot towaru (odstąpienie od umowy przez konsumenta)

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Sofkid Agata Gałązka, DĘBOGÓRSKA, 134F/10, 84-230 Rumia, info@sofkid.pl, Telefon: 506253822) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub Sofkid Agata Gałązka, 84-230 Rumia, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 50/1, niezwłocznie, a w każdym razie nie póź niej niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 50 PLN. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat Sofkid Agata Gałązka, DĘBOGÓRSKA, 134F/10, 84-230 Rumia , info@sofkid.pl , Telefon: 506253822
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) /
umowy dostawy następujących rzeczy(*) /
umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data


(*) Niepotrzebne skreślić.

2. Reklamacje towarów

Reklamacje dotyczące produktów kupionych w sklepie Sofkid.pl zostaną rozpatrzone i spróbujemy pomóc/naprawić problem w możliwie najlepszy sposób.

W takiej sytuacji prosimy o przesłanie zdjęć uszkodzeń produktu, nazwy oraz szczegółowego opisu problemu, abyśmy mogli znaleźć odpowiednie rozwiązanie. W oparciu o te informacje decydujemy, czy reklamacja dotyczy wady produkcyjnej czy materiałowej, czy też przyczyną wady jest normalne zużycie lub działanie użytkownika.

Jeśli reklamacja okaże się uzasadniona, naprawiamy problem wymieniając produkt lub zwracajac koszty.

Reklamacje towarów z tytułu rękojmi lub niezgodności towarów z umową:

Reklamacje możesz złożyć korzystając z formularza „Reklamacja”, dostępnego TUTAJ. Wysłanie formularza reklamacyjnego zostanie potwierdzone e-mailem.. Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego i zasadach dalszego postępowania z reklamowanym towarem poinformujemy Cię wysyłając informację na adres e-mail podany w treści zgłoszenia reklamacyjnego. Reklamację możesz zgłosić również w każdy inny dopuszczalny prawem sposób.

Uszkodzenia w transporcie:

W celu sprawnego załatwienia reklamacji nalegamy, żeby przesyłkę sprawdzić w obecności kuriera. W przypadku, gdy stwierdzisz uszkodzenie zawartości spowodowane niewłaściwym transportem, kurier niezwłocznie spisze protokół szkodowy i zabierze przesyłkę z powrotem. Jeśli sprawdzisz przesyłkę w póżniejszym terminie ,a podpisałeś protokół przyjęcia towaru, firma kurierska uzna, że towar został przez Ciebie zaakceptowany przy obecności kuriera i nie zwróci kosztów za uszkodzenia w transporcie.

Inne problemy związane z zamówieniem:

W przypadku innych problemów ze złożonym zamówieniem lub towarem prosimy o kontakt poprzez e-mail pod adresem info@sofkid.pl.

3. Reklamacje płatności

W przypadku, gdy zapłacisz za towar, a status zamówienia pozostanie niezmieniony przez dłużej niż dwa dni robocze, zgłoś reklamację dotyczącą płatności poprzez e-mail pod adresem info@sofkid.pl.

4. Gwarancje

Część towarów dostępnych w sklepie objęta jest gwarancjami jakości. Gwarancje udzielane są przez producentów lub importerów. Czas trwania gwarancji jakości, jej warunki oraz procedura gwarancyjna zawarte są w karcie gwarancyjnej.

5. Adres dla reklamacji oraz zwrotów

Adres pod który należy wysłać zwracany (w związku z odstąpieniem) lub reklamowany towar:

Sofkid, ul. Piłsudskiego 50/1, 84 -230 Rumia.